Atlant1sPán hradu
Boj vypukne za
Tvůj čas
Čas serveru

ETERNMU S6
EPISODE RAGNAROK!

Vážení hráči,
dne 22.9. 2023 v 15:00
bude spuštěn server S6 Epizoda RAGNAROK 3.

Přinášíme spousty oprav a zcela nový PvP balance systém. Přijďte si s námi zahrát!

RAGNAROK!

Epizoda RAGNAROK je vysoce customizována a optimalizována. Byla odstraněna většina známých bugů a přidáno značné množství nového obsahu. V jádru se však jedná stále o starou dobrou S6.

Pravidla použití
 1. Právní dohoda:

  Vaše používání stránek vždy podléhá těmto podmínkám služby a našim zásadám ochrany osobních údajů. Jakýkoli obsah, mimo jiné včetně identit uživatelů vytvořených na webu nebo odeslaných do služby, se řídí těmito podmínkami. To zahrnuje mimo jiné řádné chování ve hře i mimo hru. Tato smlouva doplňuje a v žádném případě nenahrazuje ani nenahrazuje licenční smlouvu s koncovým uživatelem („EULA“), která doprovází software MuOnline a na kterou se software MuOnline vztahuje. Mohou se na vás vztahovat i další podmínky, které se zahrnují používání nebo nákup určitých dalších služeb EternMU, přidružených služeb, obsahu nebo softwaru třetích stran.

  Doporučujeme, aby všichni uživatelé pravidelně kontrolovali tyto podmínky, protože EternMU je živá a vyvíjející se komunita. EternMU si vyhrazuje právo podle svého uvážení revidovat, doplňovat, měnit, mazat nebo aktualizovat tyto podmínky a Službu(hru/web), s účinností s předchozím oznámením nebo bez něj, zveřejněním revidované nebo aktualizované smlouvy na našem webu eternmu.cz . Revidovaná nebo aktualizovaná smlouva je účinná po zveřejnění a vaše další používání webu a služby po oznámení a zveřejnění revidované nebo aktualizované dohody na webu bude představovat váš souhlas s aktualizovanými podmínkami. Pokud s těmito revidovanými nebo aktualizovanými podmínkami nesouhlasíte, jste povinni okamžitě ukončit své ID uživatele a zrušit všechny služby, pro které jste se zaregistrovali.

 2. Požadavky na způsobilost a věk:

  Web a služba(hra) jsou určeny pro uživatele od 13 let. V souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu z roku 2000, pokud jste mladší 13 let, nelze od vás shromažďovat osobní údaje, a proto máte zakázáno vytvářet členský účet prostřednictvím služby, nebudete mít nárok vstoupit do žádné události a / nebo propagační akce udělující ceny a žádá se, abyste neposkytovali žádné osobní informace jakéhokoli druhu na webu, prostřednictvím služby nebo nám.

  Jak již bylo uvedeno, web a služba jsou určeny pro uživatele od 13 let. I když děti všech věkových skupin mohou prohlížet tento web, mohou jej používat pouze ty starší 13 let a související hry a služby také. Vědomě nepřijmeme žádné žádosti ani jiná podání od osob mladších 13 let. Pokud zjistíme, že kdokoli mladší 13 let se pokouší podat žádost nebo zadat objednávku, transakci ukončíme, pokud je to proveditelné a následně smažeme veškeré osobní údaje, které nám byly zaslány. Na této stránce také vědomě nepřijímáme, neshromažďujeme, neuchováváme ani nepoužíváme osobní údaje týkající se dětí mladších 13 let.

  Pokud rodič nebo zákonný zástupce dítěte zjistí, že nám jeho dítě mladší 13 let poskytlo osobně identifikovatelné údaje a přál by si, aby společnost EternMU tyto informace přestala shromažďovat, nebo aby osobní údaje dítěte byly vymazány z našich databázových záznamů, měli by nás kontaktovat na [email protected]. Podle potřeby v přiměřené době zkontrolujeme, aktualizujeme nebo odstraníme informace o dítěti.

  Pokud je vám více než 13 let, ale přesto jste podle zákonů příslušného státu považováni za nezletilé, žádáme vás, abyste si přečetli tyto podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů probrali se svými rodiči nebo zákonnými zástupci, abyste se ujistili, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Důrazně doporučujeme rodičům nebo zákonným zástupcům, aby byli pro své děti pozitivním a aktivním vzorem a trávili čas společně se svými dětmi online, seznamovali se se Službou a dohlíželi na jakoukoli komunikaci mezi jejich dětmi a ostatními uživateli internetu. Důrazně se doporučuje, aby rodiče nebo zákonní zástupci vzdělávali své děti o chování online, zejména mimo jiné nikdy neodhalovali, distribuovali ani jinak nesdělovali své osobní identifikační údaje, jako jsou skutečná jména, obrázky, adresy,

  EternMU je neustále se rozvíjející komunita složená z mnoha různých účastníků s různými zkušenostmi a zázemím. I když se můžeme rozhodnout sledovat a jednat v případě nevhodného chování hráče, chatu nebo odkazů na hru, je možné, že kdykoli bude ve hře nebo prostřednictvím ní dostupný jazyk nebo jiný materiál, který může být nevhodný pro děti nebo urážlivý pro některé uživatele jakéhokoli věku. Tato dohoda stanoví pravidla chování pro hráče přistupující ke službám. Nemůžeme zajistit, aby všichni hráči dodržovali tyto podmínky a neposkytovali obsah ani přístup k obsahu, který by rodiče nebo zákonní zástupci mohli považovat za nevhodný nebo který by kterýkoli uživatel považoval za nevhodný. EternMU neprovádí předběžnou kontrolu obsahu, materiálů ani komunikace přenášené jednotlivými hráči.

 3. Identita uživatele / Vytvoření účtu:

  Při vytváření identity uživatele („ID uživatele“, „účet“) vyplněním a odesláním registračního formuláře EternMU prohlašujete, že jste si podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasili. V registračním procesu musíte také uvést pravdivé a přesné informace a být tím, za koho se vydáváte. Pokud jste nezletilí, vaši rodiče nebo opatrovníci musí předsedat vašemu registračnímu procesu a / nebo dokončit registrační proces za vás, v takovém případě převezmou plnou odpovědnost za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy a jsou zcela odpovědní za všechny činnosti prováděné prostřednictvím Účtu vámi nebo jakoukoli jinou stranou, ať už s povolením registrovaného uživatele či nikoli.

  Během procesu registrace musíte zvolit přihlašovací údaje („Přihlašovací údaje“) složené z jedinečného přihlašovacího jména („ID uživatele“, „název účtu“) a zabezpečeného hesla („heslo“).

  Jako tvůrce svého ID uživatele nesete plnou odpovědnost za svou identitu a EternMU nebude tolerovat urážlivé, obscénní nebo jinak nevhodné identity uživatelů. Pokud ID uživatele poruší kteroukoli část těchto podmínek, a to na základě výlučného a absolutního uvážení admin týmu EternMU, můžeme toto ID uživatele ze stránky nebo služby okamžitě, dočasně nebo trvale zakázat, a to bez předchozího upozornění.

 4. Zabezpečení účtu:

  Vy jako registrovaný uživatel účtu nesete konečnou a úplnou odpovědnost za zachování důvěrnosti vašich přihlašovacích údajů a počítačového systému používaného pro přístup na web nebo službu. Dále nesete výhradní odpovědnost za veškerá použití vašich přihlašovacích údajů, ať už jste jimi autorizováni nebo ne. Z jakéhokoli důvodu nesmíte nikomu přímo ani nepřímo prozradit své heslo ani nikomu jinému povolit přístup k účtu. Sdílení, obchodování, výměna, prodej, nákup, směňování nebo jiná distribuce účtů nebo údajů o účtu / přihlášení je přísně zakázáno a podléhá disciplinárním opatřením až do případného ukončení přístupu ke službám na základě výhradního a absolutního uvážení admin týmu EternMU. Admin tým EternMU NIKDY nepožádá o heslo k vašemu účtu a NIKDY byste jej neměli prozrazovat;

  Při vytváření ID uživatele souhlasíte s tím, že odškodníte a zajistíte, aby společnost EternMU a její přidružené společnosti nebyly odpovědné za jakékoli nesprávné použití této identity, mimo jiné včetně nesprávného nebo nezákonného použití někým, komu jste jakýmkoli způsobem odhalili své heslo. EternMU není odpovědné za jakékoli zneužití vašeho ID uživatele, ať už je to zneužití vámi nebo třetími stranami. Při interakci v jakékoli online komunitě důrazně doporučujeme, aby si všichni hráči rozmysleli, než kliknou, a aby se vždy zapojili do bezpečných internetových praktik.

  Pokud zjistíte, že důvěrnost vašich přihlašovacích údajů účtu mohla být ohrožena, jste povinni to okamžitě a pravdivě nahlásit admin týmu EternMU co nejdříve E-MAILEM nebo kontaktováním admin týmu na DISCORDu. Budeme spolupracovat s příslušnými vyšetřovacími orgány, abychom zajistili, že jednotlivci páchající trestné činy online budou odpovědní za své činy.

 5. Disciplinární opatření a zrušení ID uživatele:

  Admin tým EternMU vydává varování, dočasná pozastavení, trvalá zrušení identity uživatelů kvůli porušení smlouvy. Ponecháváme si výhradní uvážení, kdy a jak ukládat varování, pokuty a / nebo disciplinární opatření. Závažnost porušení a počet výskytů ovlivňují rozhodování, nejsou však jediným použitým opatřením. Identity uživatelů mohou být pozastaveny, dočasně i trvale, bez předchozího upozornění.

  Abyste se vyhnuli jakýmkoli pochybnostem, berete na vědomí, že EternMU má výhradní uvážení ohledně sankcí a disciplinárních opatření, i když na vašem účtu zbývá kredit.

  Pokud máte pocit, že jste vy nebo vaše ID uživatele byli nespravedlivě varováni nebo disciplinovaní, kontaktujte admin tým na discordu nebo pošlete e-mail ([email protected]) s příslušnými podrobnostmi. Všechny předložené spory týkající se akce na účtu budou pečlivě zkontrolovány, ale EternMU bude při rozhodování postupovat pouze s platnými nároky.

 6. Platební brány:

  EternMU zajišťuje poskytování bezplatných služeb prostřednictvím stránek a hry. Od uživatelů se nevyžaduje, aby si zakoupili herní předměty, aby si mohli plně užívat služby, avšak uživatelé mohou obdržet odměnu ve formě kreditů za podporu serveru formou Donate za účelem získání těchto účtovaných položek. Před použitím kterékoli platební brány EternMU doporučujeme pečlivě si přečíst podmínky služby a ujistit se, že souhlasíte s jejich podmínkami oddělenými od těchto podmínek. Když společnosti EternMU poskytnete informace o platební bráně, prohlašujete tím společnosti EternMU, že jste oprávněným uživatelem takového účtu platební brány, který se používá k získání zmíněných kreditů. Tato smlouva není přímo spojena s poskytováním platebních transakcí. Pokud bude jakákoli platba stornována, zrušena nebo vrácena, může být váš účet u nás okamžitě pozastaven bez předchozího upozornění nebo dále zrušen, pokud bude zjištěn podvod.

 7. Zneužití chyb:

  Využívání nebo zneužívání jakýchkoli existujících chyb je zcela zakázáno. Jejich zneužití podléhá disciplinárnímu jednání, jež je výhradní a absolutní, ze strany Eternmu

 8. Výpadky serveru, updaty a ztráta dat:

  Pokud by měla proběhnout plánovaná údržba služeb, budete dostatečně včas informováni. EternMU se bude snažit omezit dobu výpadku serveru na předem danou dobu trvání údržby či jiného prováděného zásahu. Společnost EternMU však není odpovědná za jakékoliv komplikace a s nimi spojené proudloužení výpadku služeb nebo ztrátě dat, ke kterým dojde právě v důsledku údržby nebo jiných prostojů, a souhlasíte s tím, že budete EternMU v případě jakékoli takové ztráty chránit.

  EternMU není odpovědný za nemožnost uživatele přistupovat k placeným službám během údržby serveru.

  Společnost EternMU nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění povinností vyplývající z příčin mimo přiměřenou kontrolu společnosti EternMU, mimo jiné za jakékoli neplnění těchto podmínek z důvodu nepředvídaných okolností nebo příčin mimo kontrolu společnosti Eternmu, jako jsou činy Boží, války, terorismus, nepokoje, embarga, činy civilních nebo vojenských úřadů, požár, povodně, nehody, stávky nebo nedostatek dopravních zařízení, pohonných hmot, energie, práce nebo materiálu.

  Dále nemůžeme a neslibujeme ani nezaručujeme, že budete mít přístup ke svému účtu kdykoli budete chtít, a může se stát, že nebudete mít přístup k svému účtu z jiných důvodů na naší straně. Přebíráte celé riziko, pokud jde o výsledky a výkon softwaru a hry v souvislosti s vaším hardwarem a softwarem, a přebíráte veškeré náklady na veškerý servis nebo opravy vašeho hardwaru a softwaru.

 9. Weby třetích stran:

  Kliknutím na hypertextový odkaz se můžete přesměrovat pryč ze stránky. EternMU nepodporuje ani nekontroluje žádné stránky, na které odkazují třetí strany, není odpovědný za jejich obsah a není v žádném vztahu s vlastníky nebo provozovateli takových stránek. Jiné stránky také mohou mít odlišné podmínky služby a odlišné zásady ochrany osobních údajů. EternMU proto důrazně doporučuje, abyste se informovali o praktikách webových stránek třetích stran.

 10. Odpovědnost:

  Ani EternMU, ani její dceřiné společnosti, poskytovatelé licencí nebo přidružené společnosti nebudou žádným způsobem odpovědní za škody nebo ztráty jakéhokoli druhu vyplývající z a) používání nebo nemožnosti používat službu, mimo jiné včetně ztráty dobré vůle, zastavení práce, selhání počítače nebo poruchy; b) ztráty nebo poškození hráčských postav, účtů, statistik, soupisů, informací o uživatelských profilech uložených přidruženými hrami; nebo c) přerušení služby, mimo jiné včetně přerušení poskytovatelů internetových služeb, selhání softwaru nebo hardwaru nebo jakékoli jiné události, která by mohla vést ke ztrátě dat nebo přerušení služby. V žádném případě nebude EternMU vůči vám ani nikomu jinému odpovědný za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo následné škody.

 11. Odškodnění:

  Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete chránit EternMU a jeho přidružené společnosti před a proti jakémukoli nároku, ztrátě, výdajům nebo škodám vyplývajícím nebo z důvodu vašeho nedodržení těchto podmínek nebo jakéhokoli nezákonného jednání nebo nevhodného chování v souvislosti s vaším používáním stránky nebo hry.

 12. Aktualizace služby nebo oznámení o změně:

  EternMU si vyhrazuje právo podle svého výhradního a absolutního uvážení změnit, upravit, přidat, doplnit nebo odstranit zásady přístupu, dostupnost jakékoli funkce služby, hodiny dostupnosti, obsah, data, software nebo vybavení potřebné pro přístup ke službě účinné s předchozím oznámením nebo bez něj. Podstatné změny (jak jsou určeny výlučně a absolutně dle uvážení EternMU) však budou zveřejněny před nebo po těchto změnách.

  EternMU vám bude poskytovat oznámení o všech takových změnách ve službě prostřednictvím webu, discordu a oznámením v klientu. Pokud jsou pro vás jakékoli budoucí změny této smlouvy nepřijatelné nebo způsobíte, že již nebudete dodržovat tuto smlouvu, musíte službu a účet ukončit a okamžitě přestat je používat. Vaše pokračující používání služeb po jakékoli revizi této smlouvy představuje vaše úplné a neodvolatelné přijetí všech těchto změn. EternMU může kdykoli změnit, upravit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli aspekt služeb. EternMU může také stanovit omezení určitých funkcí nebo omezit váš přístup k částem nebo celé službě bez předchozího upozornění a odpovědnosti.

 13. Další podmínky:

  K hraní hry není nutný žádný nákup. Provozovatelé tohoto webu si vyhrazují právo kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu pozastavit nebo ukončit přístup hráčů na web. Kredity nemají žádnou reálnou peněžní hodnotu.

 14. Závěr:

  Děkujeme za projevenou důvěru a respekt vůči této smlouvě. Doufáme, že se vám hra bude líbit a plně využijete výhody online komunity, kterou vyvíjíme. Pamatujte, že jste hostem na stránkách a ve hře, jednejte tak se stejnou zdvořilostí a úctou, jakou očekáváte od ostatních hostů. EternMU si vždy vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit službu.