ADMINSPán hradu
Boj vypukne za
Tvůj čas
Čas serveru

ETERNMU S6
EPISODE RAGNAROK!

Vážení hráči,
dne 22.9. 2023 v 15:00
bude spuštěn server S6 Epizoda RAGNAROK 3.

Přinášíme spousty oprav a zcela nový PvP balance systém. Přijďte si s námi zahrát!

RAGNAROK!

Epizoda RAGNAROK je vysoce customizována a optimalizována. Byla odstraněna většina známých bugů a přidáno značné množství nového obsahu. V jádru se však jedná stále o starou dobrou S6.

Castle Siege

Castle Siege je ultimátní boj mezi nejsilnějšími guildami. Každý si zde může poměřit sílu, kooperaci a organizovanost. I početně nebo resově slabší guilda může bez problémů vyhrát. 

Pravidla:

 • Účastnící guildy musí mít založenou alianci.
 • Pouze třem guildám je povolena účast na Castle Siege
  • Vybírá se podle toho kdo zaregistruje nejvíce Sign of Lord
 • Zakládání part je povoleno a důrazně doporučováno.
 • Účastnit se mohou i ti, kteří nebyli vybráni do boje, ovšem bude se na aplikovat PK efekt.

Registrace:

 • Tento event požaduje, aby Guild Master v zadaném čase svou guildu a guild alianci přihlásil do boje (viz CS timer)
 • Pro registraci musí v zadaném čase navštívit NPC Guardsman ve Valley of Loren (u mostu) a kliknout na "announce".
 • UPOZORŇUJEME, ŽE ŽÁDNÉ DOREGISTRACE NEBUDOU. Pokud čas pro registraci prošvihnete, máte smůlu a musíte si počkat do příštího týdne. 
 • Když už budete registrovaní kontrolujte, kdy máte vkládat Sign of Lord. Vždy je zapotřebí vložit minimálně 10 ks, pokud je nevložíte tak nesplníte podmínky pro boj a budete vyřazeni!
 • Jak bylo zmíněno výše, pokud se o boj bude ucházet více Aliancí (počet je limitován na 3 aliance), tak musíte přehazovat s využitím Sign of Lord, pokud jich zaregistrujete např. pouze 10 a 3 guildy před vámi více, tak jste z boje vyřazeni. 

Castle Siege:

 • Valley of Loren
  • V samotné mapě je umístěn hrad, který se stává vždy v neděli masivním bojistěm, s několika branami které blokují cestu ke vstupu do hradu. Vnitřek hradu můžeme nazývat trůním sálem, kde je umístěna pečeť krále.
 • Přípravná fáze
  • Během této fáze může král (guild master) vylepšovat veškeré brány, sochy v hradu a tím ztížit dobývání hradu. Vždy se vylepšuje HP, deff a obnova HP.
   • Brány
   • Sochy
   • Lučišníci a bojovníci (max 100 ks)
 • Počátek boje
  • Všichni účastníci boje jsou označení meči nebo štítem. Tím se určuje kdo je obránce a kdo útočník
  • Obranný tým má nastavený respawn uvnitř hradu, naopak útočící tým se vždy zrodí vně hradu. 
  • Útočící tým má možnost využít Lifestone, pro přiblížení respawnu.
 • Útok
  • Útočící tým musí kooperovat a zničit brány, aby se dostali k trůnímu stálu. Zároveň musí zničit všechny Guardian sochy, aby jim byl umožněn přístup do trůního sálu. 
  • Jakmile se útočníci dostanou do trůního sálu musí zaregistrovat svoji pečeť. Dva hráči z útočícího týmu musí "vzít" Switch, jakmile jsou oba Switche obsazeny odstraní se ochranná pečeť a guild master může začít registrovat svoji. 
  • Guild master si musí dávat pozor, protože zaregistrování trvá 60 sekund, ale jakmile někdo guild mastera, tak všechen jeho naakumulovaný čas se smaže a musí vše začít znovu. 
  • Jamile je zaregistrování pečetě úspěšné, tak guilda + guild alliance, která pečeť zaregistrovala se stává obráncem a ostatní jsou útočnící. 
  • Útočící tým vždy obdrží 80% od obranného týmu.
  • Pro zvýšení dmg do Castle Siege struktur a mobů můžete využít Siege Potionky. Vyrábí se pouze z Jewel of Bless nebo Soul v chaos mašině. 
 • Obrana
  • Obranný tým musí bránit svůj hrad a všechny brány a sochy, tím zpomaluje útočící tým.
  • Obranný tým vždy obdrží 100% poškození od útočícího/ch týmu/ů.
 • Obsazení hradu
  • Boj končí jakmile uplynou dvě hodiny od počátku eventu. Ten tým, který má právě zaregistrovanou pečeť se na týden stává vládcem hradu.
  • Ten mu přináší určité výhody:
   • Land of Trials - drop ancientních itemů
   • Senior mix:
    • Drop - Jewel of Excess 100%
    • Mix:
     • 1x30 ks Jewel of Guardian
     • 30x1 ks Jewel of Bless
     • 30x1 ks Jewel of Soul
     • 1,000,000,000 zenů